Nederlands Engels

Welkom bij SIB-Leiden!

Datum Locatie Tijd Activiteit Spreker/organisator
Wo 18 januari KOG B.013 20:00 uur Barack Obama's Midden-Oosten Beleid (duolezing) Dr. Jan Jaap de Ruiter en Rena Netjes
Do 19 januari KOG B.013 19:30 uur In gesprek met BuZa: VS-beleid van Nederland Mr. Fennigje Hinse
Wo 25 januari KOG A.051 20:00 uur VN-Seminar I Prof. dr. S.R. Landsberger
Do 26 januari Pelibar 19:47 uur Halfjaars-ALV Bestuur-Geurts
Vr 27 januari - - Vrimibo Spaßcie
Dag (van 11.00 tot 17.00 uur) Naam Functie
Ma 16 januari Carmen Massaar Commissaris Intern
Di 17 januari Max Nieuwenhout Penningmeester
Wo 18 januari Barend Bode Commissaris Extern
Do 19 januari Kristel Broeckx Secretaris
Vr 20 januari Philip Geurts Voorzitter

Wat is de SIB?

De Leidse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Leiden), opgericht in 1947, is de grootste internationaal georiënteerde vereniging van Leiden. We kenmerken ons door een unieke mix van inhoud en gezelligheid. Iedere woensdag organiseren we een inhoudelijke activiteit met aansluitend een borrel in Café de Uyl van Hoogland. Daarnaast kan je lid worden van een van onze genootschappen en/of disputen, en commissiewerk doen.

VN-seminar: China binnen de internationale betrekkingen

Het VN-seminar is een interactieve lezingenreeks, georganiseerd door SIB-Leiden en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). Gedurende deze lezingenreeks zal een aan de VN gelieerd onderwerp centraal staan. Dit jaar zal het gaan over de rol die China in de hedendaagse politieke wereld speelt en welke rol China toekomstig wellicht zal spelen. Bij het bezoeken van op zijn minst drie van de vier lezingen u een officieel VN-certificaat. Aanmelden kan via het formulier op de website. De toegangskosten voor niet-leden bedragen €3,-. De toegang voor SIB-leden is gratis.

De lezingen zullen over de volgende onderwerpen gaan:
* 25 januari: Het Westen vanuit Chinees perspectief door prof. dr. Stefan Landsberger.
* 1 februari: De rol van China op het wereldtoneel door dr. Ingrid d'Hooghe.
* 8 februari: De geopolitiek van China door dr. Nana de Graaf.
* 15 februari: China en ontwikkelingsvraagstukken door prof. dr. ir. Peter Ho.
De lezingen vinden om 20:00 in zaal A0.51 van het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) plaats.

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *
Bent u lid van SIB? *
Ja Nee
Als niet-lid ga ik akkoord met het betalen van de deelnemersbijdrage. Deze bedraagt €3,-.

_________________________________________________________________________________________


Banner 2-page-001

SIB-Nederland congres

SIB-Nederland & NGIZ | De natiestaat in de 21ste eeuw | congres |

De ‘natiestaat’ staat voor nieuwe uitdagingen. Als gevolg van de grote ontwikkelingen in technologie en communicatie zijn regio’s meer met elkaar verbonden dan ooit. Dit betekent dat de problemen waar landen mee worden geconfronteerd ook steeds vaker van een globaal karakter zijn. Klimaatverandering, terrorisme en belastingontduiking door multinationals zijn voorbeelden die niet alleen op het nationale niveau opgelost kunnen worden. De macht van de nationale overheden vloeit derhalve af naar hogere en lagere bestuurslagen. Daarnaast hebben niet-statelijke actoren, NGO’s, multinationals, maar ook niet erkende actoren, een belangrijke rol vergaard op het internationale toneel.

Kan men, gezien deze ontwikkelingen op het gebied van multi-level governance, spreken over een uitholling van de natiestaat? Is er nog wel een rol voor hen bij het oplossen van de nieuwe globale problemen? Of is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen regionale, nationale en supranationale bestuurslagen, NGO’s en civil society? Hoeveel invloed kunnen multinationals uitoefenen op nationale overheden?

2016 was daarnaast het jaar van de politieke breuklijnen. De verkiezing van Trump, de Brexit en de spanningen rondom het Oekraïneverdrag zijn terug te voeren op een tweedeling tussen kosmopolieten en globaliseringssceptici. Discussie tussen beide groepen over handelsverdragen, migratie, verregaande internationale samenwerking en zelfs nationale tradities, zorgen voor veel spanningen in westerse samenlevingen. Waar de een de natiestaat als achterhaald beschouwt, ziet de ander deze juist als enige hoop.

Het is duidelijk dat de rol en het traditionele takenpakket van de natiestaat in de 21ste eeuw opnieuw moet worden gedefinieerd. Daarom organiseren SIB-Nederland en het NGIZ op vrijdag 3 februari 2017 een congres over ‘de natiestaat in de 21ste eeuw’. Tijdens het congres zal door diverse experts vanuit verschillende vakgebieden (o.a. een historisch, filosofisch, juridisch, veiligheids- en diplomatiek perspectief) worden gekeken naar de vraag: "Wat is de toekomst van de natiestaat?".

Het programma is als volgt:
· 12:00 – Inloop met koffie, thee en lunch.
· 12.30 – Aanvang: Introductie over de natiestaat
· 14:00 – Eerste ronde masterclasses met mr. W.H.A.M van den Muijsenbergh, ambassadeur J.P. Dirkse en dr. G.M. van Buuren.
· 15.30 – Tweede ronde masterclasses met prof. dr. N.M. Blokker, prof. em. dr. M. van Leeuwen en (ov) correspondent A. Noorlander.
· 17.00 – Verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden van (ov) D66, PvdA, SP en VVD.
· 18.00 – Borrel.

Het congres zal plaatsenvinden in de Geesteswetenschappen Faculteit van de Universiteit Leiden, het Lipsius aan de Cleveringaplaats 1 te Leiden. U bent van harte welkom deel te nemen. Inschrijven voor het event kan via www.ngiz.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van deelname. Deelname aan de bijeenkomst bedraagt €3,- per persoon. Dit is inclusief lunch en enkele afsluitende drankjes.

Bekijk hier het Facebook-evenement.