Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Geschiedenis van SIB-Leiden

De vereniging die wij heden ten dage onder de naam SIB kennen, werd op 30 november 1947 opgericht als de Nederlandse Studentenvereniging Voor Federale Wereldregering (N.S.V.F.W.). Deze vereniging werd in Amsterdam opgericht door studenten uit die stad, met medewerking van studenten uit Leiden en Utrecht. Uit de naam blijkt dat de vereniging een stevige idealistische basis had. De Koude Oorlog zette die idealen al snel op losse schroeven, waardoor al na een jaar besloten werd de vereniging om te dopen tot de Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde (N.S.W.). Omdat de afdelingen in zowel Amsterdam als Utrecht opgeheven zijn geweest en later heropgericht, en Groningen niet bij de oprichting in 1947 aanwezig was, is Leiden de oudste SIB-stad.

Afdelingen werden door heel Nederland opgericht, maar reeds vanaf het begin is duidelijk dat de Leidse afdeling graag haar eigen weg gaat. In tegenstelling tot de andere afdelingen, die zich richten op de Europese integratie, verzet de Leidse afdeling zich van meet af aan tegen dit streven en zoekt haar heil liever in een Atlantisch bondgenootschap of zelfs een Atlantische unie. In 1948 sloot onze vereniging zich aan bij de International Students Movement of the United Nations (ISMUN), gevestigd in het prachtige Genéve. Wegens een corruptieschandaal in de jaren '80, waarbij tevens grof misbruik gemaakt werd van de grondslag van de ISMUN, heeft onze vereniging eind 1990 de eer aan zichzelf gehouden en hiervoor bedankt.

Bij een vergadering in 1962, waar de Leidse vertegenwoordiging afwezig was, werd besloten dat“Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen" de nieuwe naam van de vereniging en al haar afdelingen zou worden en uiteindelijk ook zou blijven.
In die jaren lijkt de Leidse afdeling sowieso met problemen te kampen. Er is te weinig interesse onder de studentenpopulatie en na het bestuur-Tjeenk Willink in 1964 zijn er enkele jaren lang geen bestuursleden te vinden. Gelukkig wordt in 1968 een nieuwe impuls gegeven aan SIB-Leiden, die sindsdien nooit meer van het toneel is verdwenen. Hetgeen van andere afdelingen, die zich in later jaren hebben opgeheven en weer heropgericht, niet gezegd kan worden.
De jaren zestig besluiten met een fusie tussen SIB enerzijds en de Katholieke Staatkundige Studiegroepen Federatie (K.S.S.F.) en de Nederlandse Staatkundige Studenten Federatie (N.S.S.F.) anderzijds, waarbij de naam SIB gehandhaafd werd.

In de vroege jaren zeventig vonden ingrijpende ontwikkelingen plaats. De samenstelling van het ledenbestand werd diverser en de zogenaamde 'werkgroepen' begonnen zich prominent te manifesteren. Deze werkgroepen waren kleinere groepen van leden die zich organiseerden rondom een bepaald thema. Doel van de werkgroepen was het organiseren van activiteiten voor alle leden van SIB Zij vervulden daarmee in feite de rol van de tegenwoordige commissies en genootschappen. Zo organiseerde de werkgroep Oost-Europa in 1973 een uitwisseling met Polen, die tot 1983 jaarlijks op het programma staan.
Een andere belangrijke ontwikkeling in de jaren '70 is de decentralisatie van de landelijke structuur. Er werden geen landelijke Algemene Ledenvergaderingen meer gehouden, het landelijke secretariaat werd van Amsterdam naar Leiden verhuisd en de lokale afdelingen, die alleen in Leiden en Groningen nog bestonden, werden aparte verenigingen met eigen statuten. De landelijke vereniging ging meer als een overkoepelend overlegorgaan dienen.

In de jaren tachtig was SIB het aanbod van activiteiten hoog, mede door een ingezette decentralisatie waarbij de werkgroepen steeds meer los van het bestuur kwamen te staan waardoor er meer ruimte kwam voor interesses van de 'gewone' leden.
In 1980 zag bovendien 'Grenze(n)loos' - in later jaren werd de '(n)' weggelaten -het levenslicht. Dit was het eerste eigen inhoudelijke verenigingsblad van SIB-Leiden. Later zou het worden omgedoopt in 'Internationaal Forum' om korte tijd later, in 1989, plaats te maken voor 'ATLAS', wat nog steeds ons verenigingsblad is.
Langzamerhand begon het verschijnsel 'commissie' zijn opgang te maken. Het bleek bijvoorbeeld niet meer mogelijk de EL CID slechts door het bestuur te laten organiseren en zodoende werd hiervoor in 1985 een commissie ingesteld. Ook voor andere, meer algemene verenigingsactiviteiten werden deze ingezet.

De jaren negentig waren wederom jaren van overvloed. In 1991 werden maar liefst zes reizen georganiseerd. Nog steeds werden reizen op initiatief van de werkgroepen georganiseerd, maar vanaf 1994 kwam hierin een verandering. Vanaf dat jaar wordt een vaste reiscommissie geïnstalleerd.
Naar het einde van de jaren negentig begon de vereniging in verval te geraken. Het ledental nam af en het aantal actieve leden slonk navenant. Het ontbrak aan gezelligheid, onder meer wegens het gebrek aan een vaste borrellocatie en -tijdstip. Ondanks verschillende afdelingen in het land die werden opgeheven en een bestuur wat uit elkaar viel, lukte het de SIB om orde op zaken te stellen. Hier werd het bestuur bij geholpen door een - gezien de omstandigheden -onwaarschijnlijk goed verlopen EL CID.

In 2001 betrok de SIB een kamer op de derde verdieping van het nieuwe Studentencentrum Plexus te betrekken. Na enkele verhuizingen werd de huidige bestuurskamer betrokken in 2011, toen de bovenverdieping van het pal naast Plexus gelegen Regens Collegii beschikbaar gesteld werd.
De organisatie van reizen zou nooit meer op het niveau komen dat de vroege jaren negentig kenmerkte, maar er kwam langzamerhand wel een zekere continuïteit in. Zo werd er elk jaar een Brusselreis georganiseerd en is er met uitzondering van 2010 en 2015 elk jaar een Grote Reis georganiseerd. Daarnaast werd regelmatig een Kleine Reis georganiseerd. Ook werd een nieuwe activiteit onderdeel van het jaarlijkse programma: de Japanse Tafeltjes Avond. Het begon, vermoedelijk twee decennia geleden, vrij kleinschalig; enkele ambassadeurs werden uitgenodigd om met de leden van de SIB te komen praten. Dit deden zij, onder het genot van een fles saké, zittend in kleermakershouding aan originele Japanse tafeltjes. Vandaar dat het evenement zo is gaan heten. Omwille van efficiëntie en comfort, werd later besloten op stoelen te gaan zitten. Door een fout in de communicatie werden in 2001 plotseling veertig ambassadeurs uitgenodigd. Gelukkig schoot de universiteit te hulp en zo kreeg dit evenement de vorm die het nu nog heeft.

De verenigingsstructuur onderging ondertussen enkele wijzigingen. In 2004 werden de werkgroepen vervangen door 'themagroepen', die eveneens rond een centraal thema georganiseerd waren, maar een losser verband kenden. Later kwamen hier de 'genootschappen' bij, terwijl de themagroepen in 2012 afgeschaft werden.
Tijdens dat al groeide de SIB qua ledenaantal en verwerd van een vereniging die aan de rand van de afgrond stond in 2000, tot een vereniging van vierhonderd leden met een bloeiend aanbod aan activiteiten.

Zo zie je maar weer dat de SIB niet klein te krijgen is en al zes decennia lang studenten door heel Nederland attent maakt op wereldse dingen anders dan bier en feesten. Als lid van de SIB heb je een stap voor op de rest, omdat je ook buiten je eigen kader leert denken. Door actieve bijdragen en inzet tonen, doe je enorm veel ervaring op voor in je latere leven.