Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Reünisten

De SOL zendt ongeveer zes keer per jaar een nieuwsbrief aan alle oud-leden die zich daarvoor hebben aangemeld. Bovendien zet de SOL zich actief in om oud-leden op te sporen en bij elkaar te brengen op de reünies die regelmatig plaatsvinden. Ook biedt de SOL oud-leden de mogelijkheid een bijdrage te doneren aan de SOL, zodat zij deze gelden kan beheren voor de SIB en, onder voorwaarden, aan de SIB kan uitkeren om de vereniging te ondersteunen bij bijzondere activiteiten. Tenslotte dient de SOL ertoe de contacten tussen de voormalige SIB-Leiden leden en de huidige leden van SIB-Leiden in stand te houden. De SOL bestaat niet alleen voor de oud-leden, maar ook voor de SIB. Oud-leden zijn veelal zeer actief geweest in de vereniging en beschikken over leerzame informatie. Wie herinnert zich nog Grenze(n)loos, SIB-Landelijk, ISMUN, LISC, allerhande bestuursperikelen, achterkamertjespolitiek en de vele reizen naar het Oostblok? Het is niet alleen amusant om oude verhalen te beluisteren, er is ook iets van te leren. De SOL is het geheugen van de vereniging en het is belangrijk om het kleurrijke verleden van de SIB te bewaren.

Bent u oud-lid? U kunt op de mailinglist komen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar bestuur@sibleiden.nl. U kunt de SOL en tevens de SIB steunen door middel van een jaarlijkse donatie. Dat kan door dit formulier in te vullen en op te sturen naar SIB-Leiden. Voor vragen kunt u altijd bellen naar het secretariaat van SIB-Leiden. Jaarlijkse donaties die € 12.50 of meer bedragen, geven de donateurs spreekrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SIB. Vanaf een bedrag van € 50 per jaar ontvangt de gulle gever thuis het verenigingsblad 'Atlas'. Thans telt de SOL-database ongeveer 600 oud-leden.

Het SOL-bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid. Op dit moment worden de taken uitgevoerd door Els van Oosten (voorzitter), Thijs Beumers (penningmeester), en Philine Terwel (algemeen lid). Traditiegetrouw is de voorzitter van de SIB gedurende zijn of haar bestuursjaar secretaris van de SOL. Om deze reden is de Secretaris het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor oud-leden.

SOL.JPG