Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Samenwerkingsverbanden

Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael is een politiek onafhankelijk kennisinstituut dat diverse aspecten van de internationale betrekkingen bestudeert. Het instituut is gevestigd in Den Haag op het landgoed Clingendael. In samenwerking met de Europese Beweging Nederland en het Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in België wordt namens Clingendael maandelijks het gratis blad Internationale Spectator uitgegeven. Tevens geeft het instituut les aan (aanstaande) diplomaten, waaronder ook veel niet-Nederlandse diplomaten. Met name diplomaten van derdewereldstaten wordt kennis over de theorie en praktijk van de diplomatie bijgebracht. Met enige regelmaat verzorgen medewerkers van instituut Clingendael een lezing voor SIB-Leiden of participeren aan fora en symposia. Ook wordt op jaarlijkse basis in samenwerking met Instituut Clingendael een onderhandelingssimulatie georganiseerd.

Bezoek de website van Clingendael: www.clingendael.nl.

HCSS: The Hague Centre for Strategic Studies

De The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) is een onafhankelijke denktank die in 2007 is opgericht doorprof. Dr. Rob de Wijk met als missie 'Transforming global challenges of today into solutions for tomorrow'. Dit politieke kennisinstituut richt zich op strategische ondersteuning bij besluitvorming en advies op het gebied van defensievraagstukken. Daarnaast doet het HCSS onderzoek naar internationale vrede en veiligheid, conflictbeheersing en terrorisme.

Bezoek de website van het HCSS: www.hcss.com.

NVVN: Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties

Evenals vele andere lidstaten van de VN kent ook Nederland een Vereniging voor de Verenigde Naties. Deze vereniging, kortweg de NVVN genaamd, werd in 1987 opgericht. In de statuten wordt het doel van de NVVN als volgt verwoord: “Het bevorderen van de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde.

De NVVN wil het publiek en de politiek er van bewustmaken dat confrontatie moet worden vervangen door samenwerking en ordening met als resultaat een betere wereld. De NVVN is op geen enkele wijze partijpolitiek gebonden. Het is een brede beweging die zowel mensen aanspreekt die zich uit idealisme verwant voelen met de VN, als mensen die zich er uit zakelijke of professionele motieven bij betrokken voelen.

Bezoek de website van NVVN: www.nvvn.nl.

Studentenwegwijzer

Ben je student in studiejaar 2017 / 2018? Ontdek alles wat je nodig hebt voor een voordelig & leuk studentenleven op Studenten Wegwijzer!

Bezoek de website: https://www.studentenwegwijzer.nl/

Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) werd in 1945 opgericht met als – nog altijd actuele – doelstelling om actief bij te dragen aan uitwisseling van kennis en informatie en het stimuleren van discussie over internationale vraagstukken en het Nederlands buitenlandbeleid. Het NGIZ is volledig onafhankelijk en derhalve niet gebonden aan enige politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming.

Het NGIZ organiseert een breed scala aan activiteiten, zoals lezingen, debatten en seminars over actuele gebeurtenissen en belangrijke internationale ontwikkelingen. Ook verzogt de NGIZ de vestiging van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten met als doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de internationale betrekkingen te stimuleren. Daarnaast wordt, teneinde de leden te informeren over de activiteiten, een (maandelijkse) nieuwsbrief uitgegeven.

Bezoek de website van NGIZ: www.ngiz.nl.

Stichting JASON

Klik hier om naar de website van Stichting JASON te gaan.

Atlantische Commissie

Klik hier om naar de website van de Atlantische Commissie te gaan.

John Adams Institute

Klik hier om naar de website van het John Adams Institute te gaan.

Montesquieu Instituut

Klik hier om naar de website van het Montesquieu Instituut te gaan.

Europinion

Klik hier om naar de website van Europinion te gaan.